NOVINKA

Fotbalový kemp je zaměřen na rozvoj pohybových a fotbalových dovedností. Dohled nad nácvikem veškeré potřebné fotbalové techniky. Při pohybových cvičeních zaměření na koordinaci pohybu celého těla. Zábavná forma tréninků dle nejnovějších trendů. Trénování různých druhů rychlostí, včetně reakční, koordinaci a řešení fotbalových situací pod tlakem. Různé způsoby obcházení soupeře v herních situacích. Celý kemp budou probíhat různé […]